Driftsmeldinger

no-Vannlekasje

04.05.2023

På grunn av at en vannledning blei gravd over på en eiendom i Holtbakken i går kveld den 28.09.2022 ble det en spylevirkning, som har ført til at det hos enkelte abonnenter kan forekomme brunt vann. Hvis dette skjer så tapp i utvendig stoppekran til vannet blir blankt igjen. Vannverket beklager dette. Mvh Daglig leder

no-Autogiro

10.04.2023

Det har dessverre vært feil på overføringsfil for autogiro. Dette har for noen medført at faktura ikke er mottatt i nettbanken. Feilen er nå rettet og faktura vil være synlig i nettbanken om kort tid. Forfall er satt til 12.09.2022 Vannverket beklager dette.

Det vil i morgen tirsdag 16.03.2021 mellom kl 07.00 og 24.00 foregå en større omkobling på hovedledningsnettet. Det henstilles derfor til alle å redusere vannforbruket. Abonnenter som ligger høyt vil kunne merke redusert trykk. Vannet vil kunne være misfarget, men er ikke farlig å bruke.