Dalen Vannverk SA

Driftsmeldinger

På grunn av ombygging/ oppgradering av renseanlegget ber vi om at abonnentene reduserer vannforbruket til et minimum på hverdager i uke 15 og 16.

Den langvarige tørkeperioden vi er inne i fører fortsatt til alt for stort vannforbruk.
Dette på tross av at det den 5. juni blei sendt ut ei oppfordring til å redusere vannforbruket.

Vannforbruket er nå nesten doblet i forhold til normalt. Dette skyldes for det meste hagevanning. For å sikre vannforsyning til viktige funksjoner som for eksempel brannslukking henstilles det nå i første omgang til å redusere vannforbruket. Dette gjelder spesielt vanning av plener og trær. Det følges nøye med på forbruket og hvis dette ikke...

Vannlekasje

29.09.2022

På grunn av at en vannledning blei gravd over på en eiendom i Holtbakken i går kveld den 28.09.2022 ble det en spylevirkning, som har ført til at det hos enkelte abonnenter kan forekomme brunt vann. Hvis dette skjer så tapp i utvendig stoppekran til vannet blir blankt igjen. Vannverket beklager dette. Mvh Daglig leder

Autogiro

05.09.2022

Det har dessverre vært feil på overføringsfil for autogiro. Dette har for noen medført at faktura ikke er mottatt i nettbanken. Feilen er nå rettet og faktura vil være synlig i nettbanken om kort tid. Forfall er satt til 12.09.2022 Vannverket beklager dette.

Det vil i morgen tirsdag 16.03.2021 mellom kl 07.00 og 24.00 foregå en større omkobling på hovedledningsnettet. Det henstilles derfor til alle å redusere vannforbruket. Abonnenter som ligger høyt vil kunne merke redusert trykk. Vannet vil kunne være misfarget, men er ikke farlig å bruke.