Opphør av vanningsrestriksjoner

09/08/2023

Vanningsrestriksjoner innført den 12.06.2023 opphører med øyeblikkelig virkning.