Dere får ordne dere sjøl......

"Dere får ordne sjøl"...... var gjennomgangsmelodien da gansdølene på 1950-tallet gjorde uformelle henvendelser til bygdas politikere og ordfører om kommunen kunne sørge for vannforsyningen i Gansdalen. Og slik ble det. 15. juni 1956 samlet seks brave menn seg hos Hans Tveter. Der og da ble i realiteten vannverket født. Når det nå feirer sine første 50 år, består verket av 608 abonnenter som daglig bruker 520.304 liter vann fra kilden Vestre Jarsjø (vannverkets siste målinger, red.anm.), ført frem til alle springer og kraner gjennom 69.440 meter ledningsnett og ved hjelp av to høydebassenger, på Fjellsrud og Hvitås, samt to pumpestasjoner, i Ånerudveien og Tyrihjellen. I tillegg finnes 74 brannkummer langs ledningsnettet. Mye vann har bokstavelig talt rent gjennom vannverkets ledningsnett siden de første dråpene, og til «bursdagsfeiringen» hadde den eneste gjenlevende fra det første styret, Ole T. Bakke, laget en prolog med et tverrsnitt av de 50 årene. Det var spennende tider da verket ble etablert, fortalte Bakke til Indre. Og slik ble det. 15. juni 1956 samlet seks brave menn seg hos Hans Tveter. Der og da ble i realiteten vannverket født. Når det nå feirer sine første 50 år, består verket av 608 abonnenter som daglig bruker 520.304 liter vann fra kilden Vestre Jarsjø (vannverkets siste målinger, red.anm.), ført frem til alle springer og kraner gjennom 69.440 meter ledningsnett og ved hjelp av to høydebassenger, på Fjellsrud og Hvitås, samt to pumpestasjoner, i Ånerudveien og Tyrihjellen. I tillegg finnes 74 brannkummer langs ledningsnettet. Mye vann har bokstavelig talt rent gjennom vannverkets ledningsnett siden de første dråpene, og til «bursdagsfeiringen» hadde den eneste gjenlevende fra det første styret, Ole T. Bakke, laget en prolog med et tverrsnitt av de 50 årene. Det var spennende tider da verket ble etablert, fortalte Bakke til Indre.