Innkalling generalforsamling

21/03/2024

Andelseierne i Dalen Vannverk SA innkalles herved til Generalforsamling på

Dalheim, onsdag 10. april, 2024, kl. 19.00

Saksliste: 1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og av saksliste

3. Valg av møteleder

" referent

" to til å underskrive protokollen

4. Styrets årsberetning

5. Styrets regnskap

6. Godkjenning av nye abonnenter

7. Godkjenne avtale med statsautorisert revisor.

8. Fastsettelse av vannavgift

" andelsinnskudd (tilkoblingsavgift)

9. Fastsettelse av styrehonorar

10. Vedtektsendringer

11. Evt. innkommende saker

12. Valg

13. Avslutning

Det vil bli enkel bevertning.

Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, dog ikke vedtektsendringer, må være styrets formann, Kjell Bjerke, Hølandsv. 152, 1903 GAN i hende seinest tirsdag 9. April.

Styret

21.02.2024