REDUKSJON AV VANNFORUK

04/04/2024

På grunn av ombygging/ oppgradering av renseanlegget ber vi om at abonnentene reduserer vannforbruket til et minimum på hverdager i uke 15 og 16.

Mvh
Dalen Vannverk SA