Vanningsrestriksjoner

12/06/2023

Den langvarige tørkeperioden vi er inne i fører fortsatt til alt for stort vannforbruk.
Dette på tross av at det den 5. juni blei sendt ut ei oppfordring til å redusere vannforbruket.

Det innføres derfor fra dags dato, 12. juni 2023, totalforbud av all hagevanning med slange. Dette gjelder også automatiske vanningssystemer og svetteslanger. Vanning med kanne er tillatt.

Vannslanger skal være frakoblet og opprullet.
Alle oppfordres til å redusere vannforbruket og være nøye med å utbedre lekkasjer på eget røropplegg. Lekkasjer fra kraner, toaletter mm. Meld også ifra om det oppdages noe som kan være lekkasjer på Vannverkets ledningsnettet.

Det vil gjennomføres kontroller i h.h.t. vedtektenes

§ 2. ledd 9. «Representant for Vannverket har når som helst anledning til å foreta kontroll av installasjonene og vedlikeholdet på eiendommen slik som kummer, innføringer, stikkledninger uttappingskraner med mer, også innen hus.»

Dette innebærer fysisk kontroll på den enkelte eiendom for å sjekke at vannslanger er frakoblet og oppkveilet. Kontrollører vil ha gul vest eller jakke med Vannverkets logo.

Overtredelse medfører i h.h.t. vedtektene kr. 1.000,- i bot og evt. avstenging av vannet.

Restriksjonene varer fram til 1. september 2023 med mindre annen informasjon blir gitt.

1903 GAN 12. juni 2018

Styret