Høyt vannforbruk!

05/06/2023

Vannforbruket er nå nesten doblet i forhold til normalt. Dette skyldes for det meste hagevanning. For å sikre vannforsyning til viktige funksjoner som for eksempel brannslukking henstilles det nå i første omgang til å redusere vannforbruket. Dette gjelder spesielt vanning av plener og trær. Det følges nøye med på forbruket og hvis dette ikke reduseres vil det dessverre måtte innføres vanningsrestriksjoner.Hvis det oppdages fuktige områder, vannsig, susing i rør o.l. kan dette tyde på vannlekkasje. Meld da ifra til Vannverket.