Dalen Vannverk SA

Driftsmeldinger

På grunn av ombygging/ oppgradering av renseanlegget ber vi om at abonnentene reduserer vannforbruket til et minimum på hverdager i uke 15 og 16.