Dalen Vannverk SA

Driftsmeldinger

Den langvarige tørkeperioden vi er inne i fører fortsatt til alt for stort vannforbruk.
Dette på tross av at det den 5. juni blei sendt ut ei oppfordring til å redusere vannforbruket.

Vannforbruket er nå nesten doblet i forhold til normalt. Dette skyldes for det meste hagevanning. For å sikre vannforsyning til viktige funksjoner som for eksempel brannslukking henstilles det nå i første omgang til å redusere vannforbruket. Dette gjelder spesielt vanning av plener og trær. Det følges nøye med på forbruket og hvis dette ikke...